Scriptcoaching

Drie trajecten

Na jaren ervaring hebben we drie coachingstrajecten ontwikkeld waar de meeste behoeften in passen. Uitgangspunt is altijd het idee van de maker, maar we besteden ook aandacht aan strategie, skills, presentatie en mogelijke creatieve partners. 

Basis
Bedoeld voor ver uitgewerkte ideeën met een sterk uitgangspunt, dat in de presentatie nog niet goed uit de verf komt. Het traject start met een gesprek van anderhalf uur. De maker schrijft een tweede versie, gevolgd door feedback - live of per mail. (1 dag / 8 uur)

Uitgebreid
Voor projecten met een sterk idee, maar waar andere aspecten zoals karakter, arena of thema nog verder onderzoek en uitwerking behoeven. In vier stappen. (2 dagen / 16 uur)

Intensief
De coach is klankbord vanaf het eerste idee tot de pitchversie. Voor de ontwikkeling van een gelaagde seriesynopsis, filmverhaal met complexe verhaallijnen. Met zes contactmomenten. (3 dagen / 24 uur)

Coaches stellen met de maker of producent een doel vast en leveren een evaluatie op.

Keuze uit verschillende scriptcoaches

Het is belangrijk dat een maker een klik heeft met een scriptcoach, en een scriptcoach iets heeft met het project.  Graag helpen we je bij de keuze.

Wat voor ideeën?

Plannen voor korte films, speelfilms, jeugdfilms, genrefilms, webseries, dramaseries, van zowel nieuwe als ervaren makers. Beschreven op maximaal 10 pagina's (PDF), zoals een synopsis, minibijbel of filmplan. Scenario's van korte films (10-15 min) vallen hier ook onder.  Deze kunnen worden ingestuurd via de homepage. Voor treatments of scenario's overleggen we graag even. Mail of bel Maarten 0624257827

Wat kost het?

We werken met ervaren scriptcoaches die we marktconforme dagtarieven bieden. Intensieve coaching (6x) door een ervaren scriptcoach kost bijvoorbeeld €1200 (ex btw). Er zijn verschillende mogelijkheden om een deel van deze kosten gesubsidieerd te krijgen. Ga je meteen na de Ideecheck door met een coachingstraject, dan brengen we € 75 in mindering. Er zijn verschillende subsidiemogelijkheden:

  • de VEVAM startgeldregeling voor regisseurs: aanvragen tot 1 oktober 2021.
  • Via de Startgeldregeling Scenario  tot 31 augustus 2021.
  • PPO financiert maximaal 1/3 van jouw ontwikkelplan met een maximum van
    € 2.000,- (inclusief BTW). Tot 1 oktober 2021 zelfs 2/3.
  • Ook het Filmfonds biedt mogelijkheden om een scriptcoach in te huren.

 

Admin Edit Page