Scriptcoaching

Na jaren ervaring hebben we drie coachingstrajecten ontwikkeld waar de meeste projecten en makers in passen. Daarvan kunnen zowel makers als producenten gebruik maken voor de ontwikkeling van projecten. 

  • Basis
    Bedoeld voor ver uitgewerkte ideeën met een sterk uitgangspunt, dat in de presentatie nog niet goed uit de verf komt. Het traject start met een gesprek van anderhalf uur. De maker schrijft een tweede versie, gevolgd door feedback, live of per mail. (1 dag / 8 uur)

  • Uitgebreid
    Voor projecten met een sterk idee, maar waar andere aspecten zoals karakter, arena of thema nog verder onderzoek en uitwerking behoeven. In vier stappen. (2 dagen / 16 uur)

  • Intensief
    De coach is klankbord vanaf het eerste idee tot de pitchversie. Voor de ontwikkeling van een gelaagde seriesynopsis, filmverhaal met complexe verhaallijnen. Met zes contactmomenten. (3 dagen / 24 uur)

Coaches stellen met de maker of producent een doel vast en leveren een evaluatie op.


Keuze uit verschillende scriptcoaches

Het is belangrijk dat een maker een klik heeft met een scriptcoach, en een scriptcoach iets heeft met het project. We beginnen altijd met een kennismakingsgesprek. Je vindt verschillende scriptcoaches op onze site. Graag helpen we je bij de keuze. 


Wat voor ideeën?

Plannen voor korte films, speelfilms, jeugdfilms, genrefilms, webseries, dramaseries, van zowel nieuwe als ervaren makers. Beschreven op enkele pagina's (PDF), zoals een synopsis, minibijbel of filmplan. Scenario's van korte films (10-15 min) vallen hier ook onder. Voor treatments of scenario's overleggen we graag even. 


Wat kost het?

We werken met ervaren scriptcoaches die we gangbare dagtarieven bieden. Intensieve coaching (6x) door een ervaren scriptcoach kost bijvoorbeeld €1200 (ex btw). Er zijn verschillende mogelijkheden om een deel van deze kosten gesubsidieerd te krijgen.  

Neem contact op, dan kijken we wat we voor je kunnen doen. 

Vragen? Maarten 0624257827