Nieuwe booster voor filmplannen

Nieuws - 21 februari 2024

Scriptdesk start in februari met een een nieuwe formule om filmplannen een boost te geven. In de twee-wekelijkse Storypower sessies geven twee scriptcoaches vanuit verschillende perspectieven feedback op filmplannen, aangevuld met inzichten en reacties van andere schrijvers in de sessie.

Sind 2009 organiseert Scriptdesk groepssessies waarin filmmakers feedback uitwisselen en hun netwerk uitbreiden, onder de naam Proeftuin of Feedback Labs. Maarten Almekinders: "Je mobiliseert de denkkracht, ervaring en netwerk van een groep makers en probeert die zo optimaal mogelijk te delen. Daarmee krijgen schrijvers focus en komen projecten echt in een versnelling. De formule met twee scriptcoaches levert een rijker palet aan feedback op, maar zorgt ook voor een andere dynamiek in de sessies. We zijn het niet altijd eens, en dat levert juist nuttige discussies op in de groep."

De Storypower sessies vinden twee keer per maand plaats. Op woensdagochtend voor schrijvers die al een tijdje op weg zijn in hun carrière, en op woensdagavond voor schrijvers die nog een netwerk moeten opbouwen. Voor deze groep is een kleine subsidie beschikbaar om de sessies bereikbaar te maken.

Zowel plannen voor films, series of documentaires kunnen worden ingediend. Storypower sessies kunnen ook op aanvraag worden uitgevoerd, bijvoorbeeld door een producent. 

Lees meer op of neem contact op met Maarten Almekinders 06-24257827