boekverfilming

We krijgen regelmalig verzoeken van schrijvers die hun boek willen laten beoordelen op de potentie om er een film van te maken. Dat kunnen we zeker, maar we willen graag dat de schrijver een realistisch beeld heeft van de kans dat die investering leidt tot een verfilming. De weg om je verhaal als boek uit te geven is een stuk korter dan om er een film van te maken. 

Een belangrijke eerste graadmeter voor een mogelijke belangstelling van een producent is de vraag of een uitgever al potentie heeft gezien in het verhaal, en dat het daadwerkelijk een publiek heeft weten te bereiken. Voordat een schrijver geld gaat steken in lezing en beoordeling zou die zichzelf de volgende volgende vraag moeten stellen:

Is je boek uitgegeven door een uitgever? (dus geen zelfuitgave)

JA: door wie? Wanneer? Hoeveel boeken zijn verkocht? Zijn er recensies? Heb je gewerkt met een redacteur? > Stuur een synopsis of samenvatting in voor de Ideecheck of het hele boek voor een boekbeoordeling

NEE: Heb je desondanks positieve feedback van een uitgeverij?

NEE: Dan heeft een boekbeoordeling geen zin.

JA: > Stuur een synopsis of samenvatting + een review van de uitgeverij in voor de Ideecheck of het boek voor een boekbeoordeling

Bij de Ideecheck beoordelen we korte documenten (€75 excl btw)

Bij een boekbeoordeling op geschiktheid voor verfilming krijg je een analyse van plot, karakter, arena, genre, thema, een samenvatting van het verhaal en mogelijke volgende stappen. Met dit document kun je mogelijke creatieve partners inzicht geven in het project. Voor boeken tot 200 pagina's reken we €300 excl btw. 

Lees ook:
Zit er een film in mijn verhaal?

AdminEdit Page