Hoe willen we werken?

Missie

In alles wat we doen creëren we een stimulerende, veilige, én professionele sfeer, waarin ideeën tot wasdom kunnen komen, en talent en vakmanschap van een maker kan groeien. Het startpunt is altijd het verhaal dat een maker wil vertellen, vervolgens helpen we met het vinden van partners die bij die ambitie passen. Daarbij gaan we uit van een gedeeld belang en gelijkwaardigheid tussen makers en producenten.

Covid-19

In het plan zijn we uitgegaan van de situatie voor de pandemie. Voor Proeftuinen, een scriptcompetitie, coaching en Maker in the Box hebben we inmiddels online varianten, die prima werken. Hoewel we vinden dat eerste ontmoetingen zoveel mogelijk live zouden moeten plaatsvinden. 

Inclusiviteit

Al in 2001-2003 was Maarten als scriptcoach betrokken bij een van de eerste diversiteitstrajecten, Impuls van Mira Media. Zodoende weten we hoe belangrijk het is om makers zelfvertrouwen te geven dat hun perspectief bestaansrecht heeft. Diversiteit en inclusiviteit zit in de afspiegeling van makers met wie we werken, in onze samenwerking met ROSE Stories en CinemAsia, maar ook in de manier waarop we als scriptcoach naar representatie van karakters in verhalen kijken. We wijzen makers op stereotyperingen en eenzijdige rolbezettingen. Dat geldt voor diversiteit van gender, geaardheid, culturele achtergrond of overtuiging, en ook voor man-vrouw perspectief. Daarnaast streven we ook naar diversiteit bij scriptcoaches, en bij de invulling van de vacatures in het bestuur.

Fair Practice Code

In 2004 was Maarten betrokken bij de totstandkoming van een convenant tussen het Netwerk Scenarioschrijvers en de toenmalige vakvereniging voor script editors en dramaturgen VEDRA. Deze Tien regels van Else Flim beschreven de voorwaarden voor een positieve samenwerking, volgens welke we nog steeds werken.

Deze code is vooral het in de praktijk brengen van een moreel bewustzijn. In coachings-gesprekken met makers zal de code onderdeel worden als het gaat om hun relaties met producenten. In onderhandelingen met opdrachtgevers streven we ook naar het betalen van redelijke vergoedingen voor makers en transparantie wat betreft rechten.

Cultural Governance Code

We hebben in 2021 een scheiding aangebracht tussen directie en bestuur. Een nieuw onbezoldigd bestuur is verantwoordelijk voor aanstelling, evaluatie en vaststelling van salariëring van de directie. Daarbij worden verantwoordelijkheden en bevoegdheden van bestuur en directie beschreven.

terug naar over Scriptbank